Google

Translate blog

fredag 25 november 2011

Sträck på er alla arbetslösa Borg älskar er ni är de som håller uppe välfärdssamhället.

Det är häftigt att betala skatt om man vill ha en välfärdsstat sa Borg.

Men varför i helv... finns då jobbskatteavdragen då det är häftigt att betala skatt. Varför då förödmjuka de med arbete genom att sänka skatten för dessa?

Men det var ärligt och helt riktigt att värdera upp de arbetslösa. Det är dessa som genom att betala skatt utefter en betydligt högre skattesats och samtidigt tyst och försynt säga ja tack till en låg ersättning och  ja tack till en högre skattesats.

Det var på tiden att Borg respekterade de långtidsarbetslösa som samtidigt ger anordnare för fas 3 en inkomst. Det finns visst ändå en empati och förståelse för de som är utanför. Men jag undrar ändå varför det finns jobbskatteavdrag när det ska ses som häftigt att betala skatt så vi alla kan få det bra i ett välfärdssamhälle. 

Kanske även de arbetslösa kunde fått en skattesänkning och högre ersättning om några av de jobbskatteavdrag som gjorts blivit ogjorda och vi alla då tillsammans varit lika häftiga i att betala skatt.

Tack ändå Borgatt du börjat förstå vem som betalar skatt och en undran om varför du hindrar andra att vara lika häftiga att betala skatt.

Moderaterna vill förfalska historien till sin egen fördel. Socialdemokraterna tiger!

Obildade personer i moderaternas ledning uttalar sig efter eget huvud där fördomar av alla slag grasserar. Vi har hört fördomar mot arbetslösa och sjuka, nu är obildbarheten även historia om sitt eget parti. Inte underligt att man, utan att skämmas, då kan kalla sig ett arbetarparti.

Rösträtten var inte något högern ansåg skulle gälla för alla, men bland dagens moderater tror en del att det var högern som skapade välfärdssamhället, rösträtten för alla och dogmen att alla människor ska ha lika värde.

Dagens politik visar något annat, då man segregerar människor i vi och dom.
Vi - de som har ett arbete, dom - de som inget arbete har, och därmed får bli de som ska ses som tärande och bidragstagande.

Arkelsten är säkert bara toppen av ett isberg av okunskap bland moderaterna och dess anhängare. I annat fall hade inte fördomar mot arbetslösa och sjuka kunnat florera och få människor att tro att moderaterna är ett arbetarparti och socialdemokraterna ett bidragsparti.

När kommer hånskrattet och ironin mot arbetslinjens floskler?