Google

Translate blog

söndag 27 november 2011

Försäkringsbolagens segregation bort, men priser höjs säkert.

Nu ska det bli slut med diskriminering från försäkringsbolagen. I detta fall av män. I många år har kvinnor fått betala lägre försäkringsavgift på bilförsäkringen.

Ingen kommer att tjäna på att diskrimineringen avbryts, men en känsla av rättvisa kan det resultera i.

Yngre kvinnor kommer säkert att få en lika hög avgift som män nu, vilket innebär att de får en högre avgift, utöver det höjs säkert avgiften rakt av även för män. Avgift i form av var man bor kommer troligen att finnas kvar, liksom bonus för skadefria år.

Men idag när diskriminering blivit ett begrepp som ska ses som negativt och möjligt att anmäla och stoppas där inte andra regler och lagar förbjuder detta är beslutet bra.

Var diskriminering ska finnas och inte kunna stoppas är i fas 3 där arbete ska göras utan lön, förvaring ersättas till anordnare, och där de sjuka ska tvingas bli socialfall om och när de utförsäkras. Sjuka o arbetslösa får diskrimineras, då de inte har arbete och inte hör hemma i den så kallade arbetslinjen.

I övrigt är diskriminering, i de flesta fall, förbjuden numera