Google

Translate blog

måndag 28 november 2011

Lögnernas partiprogram är moderaternas signum.

Moderaterna är duktiga på att försköna verkligheten till sin egen fördel. Historieförfalskningen har vi redan uppmärksammat i fråga om rösträtten.
De påstår att de var i framkanten när det gällde 8-timmars arbetsdag, semester och en lön det går att leva på. Allt detta blir ytterligare material för framtida samhällsforskare att ta tag i och försöka förstå. För att inte tala om varför folket inte protesterade mot denna historieförfalskning.

Men nu påstår de även att äldrevården fungerar. En lögn som kanske även denna tros på av flertalet. Läs artikeln om hur det ser ut i Stockholm, här ska äldrevården snabbtvätta äldre så kostnaderna minskar.
Är detta bra äldrevård?!

Troligen enligt moderaterna, då det ger större vinst till företag som arbetar med äldre.

Det finns mycket trams och förskönanden i partiprogrammet.
Men då ingen opposition reagerar, förutom aftonbladets ledare, kan osanning bli sanning hos människor.

Vad som då sker är att syndabocksrollen och misstron i samhället gått från de borgerliga partierna, vilka hade denna roll tidigare i historien, till att överföras till socialdemokraterna och vänsterpartiet. Miljöpartiet räknar jag inte med på någon skala, de regerar med det block där de kan få in en fot.
Säkert kommer de att regera med moderaterna efter nästa val, om alliansen av idag inte får majoritet utan dem.

Alliansen önskar få in dem i regeringen och när väl detta sker är socialdemokraternas och vänsterpartiets saga slut, i benämningen av att bli ett möjligt regeringsalternativ. Vägen dit är redan tagen.

Färre o färre tror på socialdemokraterna idag.
Inte konstigt, deras energi går ju enbart till att stötta Juholts väg tillbaks för att få förtroende i partidistriktens hjärta.