Google

Translate blog

fredag 2 december 2011

Självklart ska de som slängs ut ur sjukförsäkringen slippa socialbidrag.

En utredning som avslutats föreslår att en grundersättning, lik den de som inte är med i a-kassan får även ska gälla utförsäkrade. Detta stoppar dock inte förödmjukelsen av att tvingas söka socalbidrag. Ersättningens storlek är ett hån mot den drabbade. Inte ens en uteliggare klarar sig på denna.

En usel ersättning, men ändå något som gäller alla arbetslösa, utom de som hamnar i fas 3. Här är det socialbidrag som gäller för de som inte varit med i a-kassan.

Att människor ska slippa socialbidrag vid långtidssjukdom då den sjuke utförsäkrats är omöjligt i moderaternas ideologi om de inte har en förmögenhet eller en rik partner som kan försörja dem. Omöjligt i moderaternas tankevärld, där inga sjuka finns, bara icke arbetsvilliga bidragstagare.

Vad som borde dammas av är medborgarlönen. Bort med a-kassa, socialbidrag och sjukpenning m.fl. bidrag och inför en medborgarlön som det går att leva på. Diskussionerna om detta har sedan länge avslutats, men nog skulle detta vara bättre än alla orättvisa och stigmatiserade bidrag och försäkringar som finns nu och vilka bara urholkas.

Medborgarlönen bör vara så stor som grundpensionen och höjas enligt basbeloppet år för år och självklart ska bostadsbidrag vara möjligt också.