Google

Translate blog

söndag 4 december 2011

Ett försök till rättvisare och billigare vård, där vårdtagare är medlemmar och har något att säga till om.

Vård kostar och idag är vården på väg ut till privata aktörer vilket kostar än mer för patienten. Vården är även på väg att bli något man kan köpa företrädesrätt till. Att gå före i kön, om ex en arbetsgivare betalar för att dennes anställda ska få en gräddfil.

Vi amerikaniseras även inom detta område, som vi redan gör inom arbetsmarknadspolitik, skolor mm. Privata aktörer tar över.

Ingen tar ansvar för mer än lönsamheten, vinsten går före människan som är vårdbehövande.

Vi ser ofta i media hur privata aktörer ser till vinstintresse före människan

Därför har ett initiativ tagits som säkert ses som ett spöke från det gamla sovjet av alliansens politiker, som hyllar privata initiativ, så länge det inte är vänsterinitiativ.

Vården ska bedrivas som ett kooperativ av socialistiska läkare, där personal och vårdtagare samarbetar om hur de önskar att vården ska se ut.
Ett spännande initiativ som jag önskar lycka till!