Google

Translate blog

lördag 10 december 2011

Juholts stöd i partidistrikten innebär inte stöd från väljarna utanför partiexpeditionerna.

Glöm inte Sahlins Tobleroneaffär som tog mycket utrymme från valrörelsen 2010. Vad kommer då inte Juholts affärer att göra under valrörelsen 2014?

Sahlin var ett chanskort och som sådant fel. Hennes tid hade varit, tidsandan var emot henne. Hon hade kunnat komma tidigare och då utan Tobleronetramset.

Juholt höll på att bygga upp ett förtroende under eftersommaren, opinionssiffrorna steg för partiet.

Sedan kom dumheter slag i slag och Juholtaffären med bostadsdumheter.
Förtroendet sjönk för partiet. Nu har Juholt rest land o rike runt för att återfå förtroendet från redan frälsta i partidistrikten. Aktiva medlemmar i partiet.

Men vad nytta gjorde det? Inget, självfallet är det de som inte är med i partiet, inte är aktiva men som såg sig som socialdemokrater som nu lämnat partiet.   Det är dessa som måste vinnas tillbaka till partiet. Men som aldrig kommer att göra detta så länge Juholt sitter kvar, då de anser att han svikit partiets ideal genom sina dumheter.

Det finns ingen väg tillbaks för Juholt men partiledningen låter partiet, genom Juholts fortsatta partiledarroll, gå till ytterligare en garanterad valförlust 2014 genom sin tjurskallighet i att det går att återupprätta förtroendet.
Har partiet redan glömt Sahlins tobleroneaffär och hur schakalerna utnyttjade denna affär för att svartmåla partiledaren?