Google

Translate blog

söndag 11 december 2011

Juholt är inte i den positionen idag att han kan ställa krav.

Oppositionen kan inte stå sammanblandat med alliansen vid debatter. Det skulle bli förvirrande för lyssnarna. Men då sverigedemokraterna är ett vågmästarparti kunde de kanske stå mellan blocken vid debatter. Lika långt från de rödgröna som från alliansen

Det vore en lösning på det som nu blivit ett problem.
Samtidigt kan inte Juholt ställa krav då det enbart resulterar i att demokratin urholkas, om alliansen ensamt ska debattera i teve.

Socialdemokraterna måste se verkligheten i ögonen. De är i svagare och svagare ställning för varje oppositionsmätning. Man är inte i en ställning där krav kan ställas, bara önskningar kan de lämna in till media, om respekt