Google

Translate blog

tisdag 13 december 2011

Carema m.fl. privata aktörer tjänar pengar på minskad tid med vårdtagare och mindre personal. Forskning finns om eländet.

Äntligen finns forskningsresultat som svart på vitt visar att konkurrensutsatt vård inte blir bättre vård. Ett bra exempel från verkligheten är Carema.

Inte blir vården bättre för att privata aktörer ska tjäna pengar på sjuka och vård av dessa. Bara billigare.

Alliansen vill konkurrensutsätta vård och omsorg, det ingår i deras arbetslinje. Men den enda anledningen till detta är att privatisera området. Fler får inte arbete, tvärtom är ofta personaltätheten mindre hos privata aktörer.

För att konkurrera sinsemellan bland dessa privata arbetsgivare måste de dra in på arbetskraften, kostnader och som i Caremas fall ex blöjbytande.              De måste vara fulla av piss innan de byts.
Det enda som resulterat i vård o omsorg när privata aktörer kom in, är att både offentliga och privata aktörer försöker bedriva verksamheten billigare. Detta görs i första hand med mindre personaltäthet och mindre tid för varje patient. Därefter blir konkurrensen som ovan allt materialåtgångs inbesparande, som blöjor mm.

Men vad har då konkurrensutsattheten resulterat i enligt agendan arbetslinjen? Jo, färre arbetar inom vården, fler blir arbetslösa genom att personaltätheten minskar. Detta är arbetslinjen.

Däremot kan fler arbetsgivare i privata sektorn tjäna pengar på människors sjukdom och vårdberoende. Offentliga sektorns minskande och offentliga budgetar minskar även av jobbskatteavdragen, vilka har till följd att skatten minskar som inkomst i offentliga tjänster.

Det kommer säkert den dag då allt privatiseras och vård o omsorg används och bekostas enlig USA-modell, de med pengar har privata försäkringar, de utan arbete får en enkel grundvård.

Säkert ligger detta i moderaternas agenda för framtiden.