Google

Translate blog

torsdag 15 december 2011

Välfärdsrapporten 2011 nämner inte med ett ord de arbetslösas standardsänkning

Inkomstskillnaderna har inte varit så stora på 30 år står det välfärdsrapporen 2011.

Nej självfallet inte med en regering som denna vilken har förvandlat Sverige till ett samhälle av USA:s typ. Inte konstigt då de ekonomer vilka fick nobelpriset i ekonomi 2010 och är från USA är ledstjärnan i moderaternas agenda.

Men nog om detta. Vad menar skribenterna i välfärdsrapporten med att beskriva välfärden 2011 utan att med ett ord nämna arbetslösas försämring under de senaste 30 åren?

Man måste ha i åtanke att många och fler blir det, hela tiden, är långtidsarbetslösa vilka ingen önskat anställa på 10 år och i många fall längre. Hur är deras levnadsstandard? Hur låg ska den tillåtas bli? Varför ska den urholkas år för år genom att ingen basnivåshöjning ges likt pensionärer får?

Varför nämns inte denna grupp i välfärdsrapporten skulle det chocka Sverige? Vad är meningen med att inte låtsas om de arbetslösa i en välfärdsrapport?

Man blir rädd när man ser detta och undrar om vi ytterligare ska omänskliggöra samhället. Kanske sista steget en gång blir avrättning eller läger av långtidsarbetslösa. Vi har sett det tidigare i Europa. Inget säger att inte detta kan komma tillbaks.

Vilka trodde att en regim som den i Tyskland skulle komma i 1920-talets Europa? Ingen. Jag påstår inte att vi får nazistregim i Sverige men det finns andra regimer som är lika kalla. Och glöm inte att svenska folket har accepterat att arbetslösa ska behandlas hårt idag och att sjuka ska utförsäkras som ytterligare plåga utöver sin sjukdom.

Kunde detta skett för 30-40 år sedan med den befolkning som då fanns i Sverige? Nej. Det var en helt annan samhällssyn då av empati och tro på människan då inte en misstro som nu.

Alliansen styr med arbetslinjens mantra, som få förstår men många tror sig förstå. Äldre värderas inte.

Äldre får det sämre och sämre med alliansens politik. Då de inte arbetar räknas de inte, som det så riktigt står i artikeln här. De buntas ihop med arbetslösa och sjuka och ses som tärande, vilka privata aktörer ska kunna tjäna pengar på när de har så stort vårdbehov att inte anhöriga kan passa dem, vilket idag blivit allt vanligare på grund av alliansens politik.

Vi har läst om hemska privata vårdgivare som behandlat äldre illa på de vårdinrättningar där äldre till slut hamnar om anhöriga inte längre kan eller finns för att sköta dem.
Carema har varit i ropet med alla idiotier som hänt på deras skilda anrättningar för att spara pengar och istället få en så hög vinst som möjligt till att placera skatteförmånligt utanför Sverige. Säkert är de inte ensamma om dessa idéer, alla privata företag som tagit över vård och skola gör det i vinstintresse, likt alla anordnare av fas3 platser, vilka gör detta av vinstintresse.

Vad säger då alliansen? Jo, att dessa skatteplaneringar ska stoppas. 
Man koncentrerar sig på skatteflykten! Som jag skrev ovan, man bryr sig inte så mycket om de mänskliga missförhållandena på ex Carema. Reinfeldt ser det som enskilda fall och inte så mycket att reagera för. 
Det är skatteproblemet som är det stora problemet, då detta kan misskreditera alliansens privatisering av vård och omsorg. Den bör döljas för allmänheten.

Socialdemokraterna är så små numera att kritiken mot privata vårdföretag inte blir så allvarlig. Det är skatteproblemen som alliansen kommer att ta tag i så inte nästa jobbskatteavdrag får skjutas på än längre, på grund av skatteflykt från ex privata vårdföretag.

Det måste in pengar för jobbskatteavdragen och det kan vara svårt att redan nu minska ersättningen ytterligare för sjuka o arbetslösa. Visst, förslag är på väg. Minskning av socialbidragen andra halvan 2013 och på väg är även stopp för aktivitetsersättning för många av de unga sjuka. Men mer pengar behövs säkert för att genomföra mer förmåner för de med arbete.