Google

Translate blog

söndag 18 december 2011

Fasansfull framtid för arbetslösa o sjuka kan befaras, när alliansens framtidskommissions arbete blir klart.

 I den alliansstyrda framtiden kan vi misstänka en enda rad av skattesänkningar för de med arbete och indragningar av det ekonomiska utrymmet för de som inte har lyckats få en arbetsgivare. De som är sjuka men kastats ut i ingenting, de som ses som parias av alliansen, de långtidssjuka som utförsäkras. De äldre som ingen önskar satsa pengar på. 

Resurser till dessa har minskat fastän de äldres antal ökat. Kostnadsjakten blir högre o högre, allteftersom kommunerna får mindre och mindre skattepengar då jobbskatteavdragen gör att fler o fler kommuner får ekonomiska problem.

Utöver detta får de högre o högre socialbidragskostnader, då a-kassenivån ligger på samma nivå som för 10 år sedan, minus 15 % för de som varit arbetslösa en längre tid. Och utförsäkrade och arbetslösa, de i fas 3, och sjuka som utförsäkras, kan - ännu inte - kastas ut på gatan som uteliggare hur som helst. Men den tiden kommer.

Socialbidragskostnaderna ska utredas enligt moderaterna, och minskas senast i mitten av 2013. Därefter kommer valet 2014 närmare och då ska hånet mot de som är tvungna att leva på bidrag intensifieras och ett femte jobbskatteavdrag vara vallöftet.

Sverige av idag, stöttat av majoriteten av svenskarna.                                        För mig är hela konceptet verklighetsfrämmande och kusligt.

Men detta är garanterat - men inte öppet sagt - kontentan i alliansens/moderaternas framtidsdrömmar.