Google

Translate blog

torsdag 22 december 2011

Slavmarknad accepteras inte i Storbritannien - men i Sverige går det bra! Ny rapport har kommit om fas3 misslyckandet.

Fortfarande anses det i Europa att Sverige är ett föregångsland då det gäller välfärd. Men sedan Alliansen kom till makten har sjuka kastats ut i ingenting och ruinerats när de utförsäkrats. Människor har tagit sina liv på grund av detta men inget verkar få Alliansen eller svenska folket att bry sig om detta. Arbetarna - de med arbete - har mutats med jobbskatteavdrag för att tiga och inte reagera på sina medmänniskors helvete.

Vi har fått en låg ersättning till arbetslösa, vilka till slut hamnat i fas3 där de förvaras och i många fall, likt praktikanter, får arbeta utan lön. Om de vägrar blir de utan ersättning.

Samma slags dumheter är på väg i Storbritannien, men här är människor inte så flata som i vårt land. Här reagerar man, då slav och tvångsarbete är förbjudet enligt lag, se citat:

The Guardian berättade att jurister i Storbritannien redan förbereder en juridisk prövning av ett liknande program. Att tvinga människor att arbeta utan lön är inte förenligt med den brittiska lagstiftning som förbjuder slaveri och tvångsarbete, menar de.
Lagstiftningen utgår från europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.
I Sverige var en protest på gång från oppositionen mot fas 3 i våras. Alliansen skulle då, ”lovade” de, se över fas3 under hösten. Inget hände, och fas3 finns kvar och oppositionen tiger. Allt föll i glömska.

Troligen gick luften ur debatten om fas3, när arbetsförmedlingen frågade fas3 deltagarna själva. Dessa sa sig nöjda med fas3 och gratisarbete eller sysselsättning och sin ersättning. 4 av 5 ansåg detta. Varför befria fångar som är nöjda med sin fångenskap? Varför höja lön eller ersättning för personer som är nöjda med det de har? Självklart finns ingen anledning till detta. Vilka arbetsgivare skulle höja lönen för en arbetstagare, om inte denne eller dennes fack begärt förhandlingar om detta?

Men jag hoppas de arbetslösa i Storbritannien inte är lika liknöjda och accepterar att liknande regler får fäste där. Där har jurister tagit tag i frågan, här i Sverige sov även juristerna när fas3 infördes.


I dagarna har vi även här i Sverige sett en rapport om misslyckandet av fas3. 60 % av de som kom in i fas3 år 2009 är kvar i skiten efter två år. Några få har fått arbete och många har pensionerats, en del avlidit, medan andra svälter då de inte klarade av att psykiskt vara med i skiten. Arbetsförmedlingen är nöjd, staten likaså.


Några få har ju fått arbete, de flesta av dessa då med arbeten som staten betalar bidrag för till arbetsgivaren. Nystartsjobb, särskilt anställningsstöd och andra mutor ges. Ofta blir sedan de med särskilt anställningsstöd åter fas3 fall, efter det att det år gått då en arbetsgivare kan få detta stöd.