Google

Translate blog

fredag 23 december 2011

Det går ett spöke i Europa. En ideologi som skrämmer.

Borg har utsetts som den bäste finansministern i Europa av affärstidningen Financial Times. Det ses som rätt i dagens Europa att utförsäkra sjuka, placera arbetslösa i fas 3s slavliknande förhållande, till anordnare som får bra betalt för att hålla koll på dessa personer som själva får en väldigt låg ersättning.

Det ses som rätt att segregera människor utefter om de har arbete och då genom att ta ut en högre skatt av de utan arbete och kontinuerligt - på bekostnad av de sämst ställda - sänka skatten för de med arbete.

Bestraffningssystemet i Sverige av idag har uppmärksammats och korats som det bästa ekonomiska systemet i Europa.

Vad visar detta av människosyn i Europa och EU?
Tänk bakåt, tänk 1930-tal och du får kalla kårar längs med ryggraden.