Google

Translate blog

söndag 25 december 2011

Så gick tiden efter att riksdagens majoritet röstade för ett stopp av fas 3.

Minns ni diskussionerna om fas3 vara eller inte vara? Hoppet som tändes hos alla som var i fasen. Oppositionen som tog tag i och försökte säga ifrån i riksdagen om idiotin och meningslösheten i aktiviteten, där vissa gjorde riktiga arbeten utan att få lön för detsamma. Den låga ersättningen som urholkas år för år.

Man fick majoritet för att få bort skiten.

Alliansen skulle titta på det och ta upp frågan under hösten. Ingen påminde dem om detta, så frågan togs inte upp. Mycket lite förändrades, enbart att större krav sattes på anordnare. Ansvaret ökade hos arbetsförmedlingen om var man tillsatte fas3 platser. 

Några skulle även i fas3 få arbetsmarknadsutbildning, om denna utbildning fanns inom arbetsföremedlingens utbildningsmöjligheter och en arbetsgivare krävde denna utbildning för att anställa. Förutsättningen för utbildning var även att den fanns inom arbetsförmedlingens utbildningar - och här finns inte mycket.

Varför blev det så?

Jo, säkert hade sveket och fegheten från redan anslutna fas3 are stor betydelse. Dessa fick uttala sig genom arbetsförmedlingens undersökning av hur dessa uppfattade sin fas3 plats. 80 % ansåg att de var nöjda med att placeras i fas3 och den ersättning de hade här, 65 % av a-kassan på en redan låg nivå tyckte de räckte. Att de satt av tiden på eviga kafferaster på många platser såg de som bra. Att de gjorde riktiga arbeten utan lön på andra plaster sågs som positivt.

Ja, hade jag varit med i regeringen hade inte heller jag tagit bort fas3. Varför ta bort ett vinnande koncept? Deltagarna hade ju i stor majoritet visat sig vara nöjda. Den femtedel som inte var det, var som alliansen ansåg säkert bara de riktigt röda väljarna och de har ju inte majoritet i styrelsen av Sverige av idag. Hånfullt kan nu alliansen se tillbaks på oppositionens misslyckande med att stoppa fas3. Fas3 är ju något majoriteten av de placerade trivs med. 

Hur sant är inte denna artike

Alliansen gör som den vill, de har inget motstånd! Ingen opposition värd namnet. Har vi i modern tid haft en så tyst opposition? En så tyst och vek opposition?

Politik är att argumentera och ha visioner. Inte undra på att moderaterna numera förvaltar det de uppnått och inte har visioner om framtiden. De har ju redan förändrat och nästan ingen reagerade, alliansen har gått i viloläge, de har inget motstånd och är snart uttråkade.

Konservatism är bevarande av det som finns, nu har moderaterna hamnat i detta läge. Att bevara alliansen och enda framtidsvisionen är att genomföra ett femte jobbskatteavdrag, kosta vad det kosta vill av ytterligare segregation av de arbetslösa och sjuka. Ingen reagerar, vilka beslut som alliansen än tar!

De är snart uttråkade. Majoriteten får vad de önskar, mindre skatt och då tiger de. Oppositionen och de arbetslösa eller sjuka tiger o lider, de har gett upp efter att ha protesterat i våras. En protest som självdog när medias intresse svalnade.