Google

Translate blog

måndag 26 december 2011

Mobbing och pennalism normalt på internatskolor. Men makteliten stoppar utredning.

Så reproduceras framtidens ledare. Det som man stenhårt slår ner på i de flesta kommunala skolor idag, pennalism och mobbing, ser man som en uppfostringsmetod på privatskolor.

Lekstugor där man lärs att man ska trycka ner de som är svagare än en själv. Grogrunden läggs till framtida ledare inom företag och politik.

Man fortsätter därefter, i många fall, in i olika ordnar där olika invigningsritualer sorterar människor i vi och dom. Tidigare var pennalism helt ok även i det militära.

Privatskolor med invigningsceremonier och pennalism har säkert haft sin betydelse i att det ännu idag finns liknande skit på universiteten då nollningen utförs, där mobbing och pennalism lärs ut så samma skit drabbar nästa årskull.

Att sätta sig över andra människor som bättre och mer värda har alltid funnits och högreståndspersoner ansåg det självklart att de skulle tämja folket så de underkastades ledarprofiler. De tog hjälp av prästerna som därmed läste bibeln och lärde ut något som inte finns i denna, underkastelse och människors olika värde.

All pennalism utgår från att någon är mer värd än en annan. Om detta är vad som tillåtits, och kanske fortfarande tillåts på ex Lundsbergs privatskola, bör skolverket omedelbart stoppa skolans rätt att bedriva undervisning, om detta nu går, då det är privata intressen bakom. Men inga offentliga medel bör utgå till en skola med sådan idiotisk atmosfär. Det är en skolatmosfär som borde försvunnit för många år sedan och helst aldrig fått komma till stånd!


Maktens män o kvinnor har nu lagt locket på i Lundsbergsutredningen.

 Tänk om vi vanliga svenskar kunde stoppa utredningar, tysta offer och vittnen för att sedan gå vidare som om inget hänt.

Hur många svenskar vet eller förstår att vi även här, likt i alla andra länder, har ett nätverk där maktens män o kvinnor stöttar varandra och inte önskar insyn?

Makten är total och finns säkert i alla av samhällets maktcentra. Ett brödra- och systerskap, där ett samtal kan få till liknande stopp som ovan.

Varför behövs då internatskolor? Varför ska maktens elit med kapital uppfostra sina barn på annorlunda vis än de vanliga svenskar som uppfostras i kommunala skolor? Självklart därför att de i kommunala skolor är de som en gång i framtiden ska arbeta för, eller användas av, de som går i internatskolor.

Det handlar inte om socialgrupper, inte om arbetare kontra företagare, utan om makt och ickemakt. Lundsbergs lär ut förtryck.

Det är bra att ting likt ovan kommer fram. Men till vilken nytta? Kritiker tystas och svenska folket förstår inte sammanhanget. Det var det. Locket på.