Google

Translate blog

lördag 7 januari 2012

Dessa förbannade jobbskatteavdrag som kollapsar Sveriges skatteintäkter och krossar svensk sjukvård.

Vad blir följden av denna idiotpolitik? Sjukvård kostar och då måste vi ha skatter, om vi inte ska amerikanisera vården så de som har en privat försäkring får bra vård och resten, som inte har ekonomisk möjlighet till detta, får ta den enklast möjliga vård.

Är det så vi vill ha det? De få som inte accepterar detta, finns de synliga idag? Nej!
                           
De enda som visar på hur saker ser ut idag är media, men medias intressen är korta. När ska en opposition komma igen så vi får ett alternativ i svensk politik?

Som det ser ut nu, är det mycket avlägset. Oppositionen sitter hos media idag i form av aftonbladet, teves agenda och liknande program, där man bjuder in oppositionen så de kan synas något, om de nu inte som i socialdemokraternas fall ser det som viktigare att inte stå bredvid sverigedemokraterna, än att påtala någon motsättning mellan sin politik o alliansens.

Vi har snart en enpartistat i Sverige, likt i många andra länder, om vi inte redan har det. Ett parti - moderaterna - med lydpartier som styrs stenhårt av moderaterna och en mycket svag opposition, som varken syns eller hörs.