Google

Translate blog

fredag 13 januari 2012

Socialstyrelsen inte trovärdiga.

Skandalboenden får toppbetyg när de undersöks vid besök av socialstyrelsens handläggare. Då undrar man om dessa besök är bestämda i förväg? Om besöken innebär en snabb runda på boendet och sedan samtal med vårdgivare och chefer på boendena?

Om så, är det inte konstigt om betyget blir högt. Det blir samma betyg som när hälsovårdsnämnden i en kommun går till en näringsidkare och har förvarnat om besöket. Allt är bra då.

Besök på vårdinrättning ska självklart innefatta intervju med anhöriga.          Och privata samtal med vårdtagare. Sker detta? Jag tror inte det.
Inte då betygen på skandalboenden blir höga, det är motsägelsefullt.

Socialstyrelsen har därför inte kompetenta undersökare i detta fall. Troligen är de varken vårdutbildade eller har läkarkompetens, kanske inte ens städkompetens. Kanske de bara är en hög byråkrater som prickar för punkt för punkt så snabbt som möjligt efter ett schema, vid samtal med föreståndaren på ett boende under gemytliga former med kaffe med dopp.