Google

Translate blog

söndag 15 januari 2012

Om Borg gör något åt arbetslösheten blir det värre för de arbetslösa.

Arbetslösheten stiger som vanligt, kanske den ökar än mer. Siffror pekar på detta. Kraven på att Borg gör något för att minska denna finns.

Men det är riskabeltatt kräva detta av en regim som den vi har. Vi vet vad de tror minskar arbetslösheten. Högre jobbskatteavdrag och minskad a-kassa i form av mindre ersättning.

Det är bättre för de arbetslösa om man ser till de senaste åren, att Borg inget gör. Vi vet att Borg tror att ökande jobbskatteavdrag och fotsatt minskad a-kassa ger arbete. Hur står skrivet i stjärnorna, för oss som har erfarenhet av arbetslöshet.

Visst, en och annan får kanske arbete, om de söker än mer arbete, men dessa få är försumbara, då de oftast då får arbete genom någon bekant.

Nej, ställ inga krav på Borg, de kan slå bakut och göra problemen med segregation än värre om han agerar. ”Låt gå politiken” bör fortsätta, så länge dessa herrar och damer sitter och njuter av sin makt och svenska folket inte orkar - eller vill - reagera på den förda politiken.