Google

Translate blog

onsdag 18 januari 2012

Juholt misstros, men Reinfeldt kan säga vad som helst, han älskas ändå av svenska folket.

I Sverige har vi en av Europas sämsta a-kassor. Här ses arbetslösa som förvaringsobjekt i fas3, om de inte får ett nytt arbete inom rimlig tid. Arbetslösheten ses idag som något den arbetslöse ska lösa själv och om denne inte klarar detta så får han skylla sig själv.

Att många arbetslösa blivit det under en lågkonjunktur är betydelselöst, den arbetslöse får skylla sig själv. Arbetsförmedlingen hjälper inte till med förmedling av arbete. De bara fyller i papper och administrerar siffror på arbetssökandes antal. Ger ev. bidrag till en och annan arbetsgivare som kan tänka sig anställa - och hör och häpna - säger till den arbetslöse att söka jobb.

Nog förstår den arbetslöse det ändå. Ingen önskar leva på smulor från den rikes bord, vilket a-kassenivån är idag.

Vad säger då Reinfeldt? Jo, att under den senaste lågkonjunkturen, då människors trygghet raserades, levde han och Borg gott.

I artikeln finns även en fråga till Reinfeldt som han inte kunde besvara. Frågan: varför blir det inte mer jobb med arbetslinjen?

Men frågan är omöjlig att svara på för alla, då jobblinjen inte har instiftats för fler arbeten, utan för att segregera svenska folket i arbetande och tärande.

Jobblinjen är inte politik, utan ideologi.