Google

Translate blog

fredag 20 januari 2012

Vi har arbetslöshet i Sverige. Varför då tillåta arbetskraftsinvandring?

Vi har hög arbetslöshet i Sverige. Människor som sitter passivt i fas3 och enbart ger inkomst till de företag som ser till att de sitter på sina fas3 platser.

Utbildningen som arbetsförmedlingen ger är inte vårdutbildning utan mest datautbildning och lite svetsning mm, i många fall korta utbildningar som - i bästa fall - ger några månaders praktik.

I detta läge går Billström ut med att vi ska öka arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU. Billström, vi har inte arbete till alla som redan finns här och är arbetslösa, varför ska vi då ta in arbetskraft inom eller utom EU?

Om vi nu ska ha fler i vården, om nu de besparingskrav som vården utsätts för inte som hittills enbart minskar behovet av vårdpersonal, då vore väl ett bra förslag att utbilda de arbetslösa vi har i vårdyrken. Inte att arbetslösa fortsätter vara arbetslösa och man istället importerar arbetskraft.

Hur ologisk får en regim och migrationsminister vara utan att de arbetslösa, arbetsförmedling och allmänhet reagerar?

I ett samhälle som agerar så ologiskt som Sverige, är det inte konstigt att vi har högerextremism.

Billström, fortbilda dig! Nog finns det - bland alla konferenser och korta utbildningar ni tjänstemän springer på i tid och otid och som vi skattebetalare får betala - någon konferens eller kort kurs som visar att vi har arbetslösa i Sverige som önskar ett arbete.