Google

Translate blog

lördag 21 januari 2012

Många av Saabs anställda är nu på väg till chocklivet som fas 3 are.

Vi som har kunskap om fas 3 vet vad många av de äldre Saabanställda nu har att vänta sig av framtiden. En a-kassa på 65 % som ligger fast - år för år - utan basnivåhöjning - oberoende av inflation.

Gratis arbete hos någon anordnare - som får betalt - för förvaring av dem. Alternativt enbart förvaring. En mardröm som få med arbete vet om att det finns eller kan acceptera, utan tror att det är en överdrift.

Men först får de använda sin vanliga a-kassa, innan jobb och utvecklingsleken börjar.

Det talas så fint om att arbetslösa ska komma ut och träffa nya kontakter i fas 3 för att den vägen få arbete. Men hur kan arbetslösa tipsa andra arbetslösa om arbete, då de sitter i samma situation? Motsägelse så det stinker. Ingen arbetslös ger bort en inkomstmöjlighet till en annan arbetslös. På fas 3 platser sitter människor som mår mycket dåligt, och som i de flesta fall har gett upp redan innan de hamnar i skiten.

Men arbetsförmedlingen är den som skulle ansvara för att människor inte har arbete. Misslyckandet är deras, som inte har lyckats hitta en arbetsgivare till de arbetssökande, under den långa tid som går innan fas 3 hägrar och som sedan är nöjda bara någon i fas 3 får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Då kommer frågan, är arbetsförmedlingen bara en administrativ myndighet som vänder papper för att arbetslösa ska få ersättning eller inte? Lägg då ner den.

En arbetssökande som har kontakter får arbete. En arbetssökande som inte har några kontakter ska ha hjälp till ett arbete.

Arbetsförmedling betyder förmedling av arbete, inte pappersvändande och att sända ut människor i meningslöshetens jobb och utvecklingsgaranti - med slutstation fas 3.