Google

Translate blog

söndag 22 januari 2012

Ut på gatorna och demonstrera mot Carema! Stoppa vårdbolaget som ser äldre som ting och inte som människor.

Alliansens Borg bryr sig bara om skatteplaneringen från bolaget, behandlingen av vårdtagarna kommer i andra hand, om ens det. Det är ju inte människor som arbetar och då blir intresset noll av vår regering av idag, om inte människor av stort antal börjar demonstrera.


För ett tag sedan läste vi ytterligare ett skräckexempel från Caremas värld.      De har, likt säljare, haft tävlingar om vilket boende som kan tjäna mest pengar. Nu genom att inhandla billigast möjliga mat till de vårdbehövande - och hör och häpna - inte ringa 112 om någon blir sjuk, då detta blir en kostnad. Exempelvis, om det finns 10 boenden, ska man försöka handla in mat för 7 boenden, inte ringa efter ambulans vid behov, inte byta blöjor - om dessa inte är överfulla - om ens då. Summan som blir över ska gå till skatteparadis och ägarna till Carema.

Om jag inte missminner mig var det väl även så i koncentrationslägren i Tyskland, att mat skulle inbesparas på fångar och sjuka, då de skulle kosta så lite som möjligt.

Borg har retat upp sig mot att vårdbolag och andra privata aktörer inom skola skatteplanerar i skatteparadis. Han är rädd att det kan skapa problem i privatiserandet av den offentliga sektorn, om svenska folket börjar reagera mot denna osunda - men hittills lagliga - skatteflykt.

Pengarna behövs även i Sverige anser han, då pengar måste finnas för nästa jobbskatteavdrag. Att istället ta än mer från sjuka och arbetslösa för att finansiera detta, kanske inte är lämpligt - just nu.

Nästa reform är ju att både sänka och göra det svårare att få försörjningsstöd, vilket kommer att ske under andra hälften av 2013. Att då samtidigt sänka stöd till arbetslösa och sjuka, kan ge problem vid valet 2014.

Sänkningar sker ju ändå automatiskt, genom att brytpunkten i a-kassan aldrig höjs och att nivån på ersättningen inte följer basbeloppet, som ex pension gör. Inflation och avgiftshöjningar ses kanske som att de räcker, då de urholkar ersättningen för varje år.

Så skatteplaneringen ses som viktig just nu att stävja något. Att boenden på Carema behandlas som ting är mindre viktigt att ta tag i, enligt ovanstående och moderaternas ideologi, som är kallt materialistisk.

Det så kallade Caremaspelet finns här. Självklart dementerar Carema allvaret i det. Hur skulle de annars agera utan att bli helt smutskastade?