Google

Translate blog

tisdag 24 januari 2012

Socialstyrelsen är vårdfientlig, utreder sällan anmälningar om vanvård.

Vi kommer alla ihåg uttalandet från dessa smutsgrisar på socialstyrelsen - som inte prioriterar städning inom vården.

Nu kommer nästa utredning, som visar att de inte heller prioriterar larm om missförhållanden inom vården.

Enbart 6 % av larmen utreds. Sex av hundra larm!

Vilken agenda har moderaterna lagt för socialstyrelsen? Kan det vara att människor i framtiden ska få misstro mot vården och istället ta egna beslut om att köpa bättre vård eller själva ta hand om sina gamla?

Möjligt. Genom detta kan samhället än mer amerikaniseras i ideologin av att frihet är att ta eget ansvar och sköta sig själv. Snart har de yngre generationerna uppfostrats i denna syn.

Socialdemokraterna var självgoda under 1970-80 talet, de ansåg inte att moderaterna en dag skulle få möjlighet till majoritet för att styra landet.  De såg inte varningarna, och nu har vi fått det samhälle vi förtjänar. Ett snabbt segregerat samhälle.

De enda som kommer ihåg det solidariska samhället och tryggheten i detta, är snart gamla eller på väg att åldras och räknas inte. Många av dessa hamnar i en inte avlägsen framtid i vårdskräcken av idag, där de får dagdrömma om hur bra vård de gamla fick under 1970-80 talets Sverige. Här fanns ålderdomshem, inte som i dag ensamheten i att sitta sjuk och gammal i en lägenhet, ev. med någon stressad hemtjänst under en kort stund ibland.