Google

Translate blog

onsdag 25 januari 2012

Barn vräks som tidigare, moderaterna räknade med att media skulle tiga, och snart svalnar säkert intresset för frågan igen.

 Barnfamiljer skulle inte kunna vräkas med hänsyn till barnen. En utredning sattes in 2010 för att ge idéer om hur detta skulle lösas. Intresset från media svalnade efter en topp 2007 då moderaterna satte ett mål att barnfamiljer inte skulle vräkas.

Men mål är inte samma sak som beslut. Ett mål kan finnas i evighet utan att realiseras, t.ex. som minskad arbetslöshet, färre sjuka, bättre skola etc.
Men allt är mål - inte beslut. Mål realiseras oftast inte.

Nu har barnfamiljers vräkningar åter tagits upp av media. Några dagar eller veckor högst kan intresset från media fortsätta, beroende på allmänhetens intresse. Sedan självdör medias intresse - igen - och moderaterna kan fortsätta att ha som mål att inte barnfamiljer ska vräkas. Ett mål som inte behöver realiseras, bara vara vad det låter som - ett mål - som man lämnar till marknadskrafterna och barnfamiljerna själva.

Det finns ju ett övergripande mål hos moderaterna. Arbetslinjen.
De barnfamiljer som inte har arbete är ointressanta då de lever av bidrag - och inte ingår i moderaternas Sverige - mer än som fläckar på en ideologisk tavla.

De ska därför inte räknas, utom om de ”tar ett arbete” enligt moderaternas syn på tillvaron, då blir målet förverkligat - de vräks inte.

OBS: Detta skrev jag för ca en månad sedan och jag fick rätt, intresset från media är borta idag igen.