Google

Translate blog

torsdag 26 januari 2012

Krävd regeländring för synskadade kommer att göra att alla får betala.

Kostnaderna för att få en ledsagare till synskadade skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. I 92 kommuner är det gratis, medan det i andra kommuner kostar pengar.

Detta togs upp i en nyhetssändning i tv4 under julafton, men ingen tidning nappade på att publicera detta.

Intresset under helgen låg inte på synskadade. Men jag reagerade då synskadade ville arbeta för en rättvis kostnad, lika för alla i hela Sverige. Men en protest av detta slag får till följd en fördyring för många av de synskadade. Kanske de som har högst kostnad får någon minskning, då resultatet blir att ingen då får detta gratis. De 82 kommuner som erbjuder detta gratis tvingas troligen, genom något nytt lagförslag om förslaget går igenom, att även dessa måste ta ut en avgift. 

Bättre hade varit att politiskt försöka påverka de kommuner lokalt där man tar ut en avgift.

Medan de med högst avgift ev. tvingas sänka sin avgift. Vi ska komma ihåg att moderaterna har arbetslinjen som ideologi och detta innebär att de som inte kan arbeta - och många av de blinda är arbetslösa - inte ska få några fördelar.

Så protesten kommer att fördyra för många, om moderaterna får syn på protesten, och ev. förbilliga för några. Den som inbillar sig att en protest skulle göra att ledsagare skulle bli fritt för alla, lever i en rosenskimrande värld.