Google

Translate blog

måndag 30 januari 2012

Nämndemän med fördomar och politiska ställningstaganden skrämmer.

Lagen ska vara  lika för alla.Vi måste kunna lita på att den tolkas som det var meningen när den skrevs.

Inte att advokater letar efter tolkningar som befriar mördare och fäller oskyldiga.
Vi ska inte heller ha lekmän som dömer i ett mål.
Dessa är inte jurister, utan dömer och bedömer efter sin egen ideologi.

En alliansfrände ser hårt på bidragsfusk och mindre allvarligt på skattefusk, många gånger. Man dömer sin egen klasstillhörighet mildare än den andra.

Vi ska inte ha domare som dömer utefter fördomsfullhet mot någon grupp eller något agerande. Nej, bort med lekmännen - och ännu värre - de som utses av politiska partier.

Juridik och lagar ska bedömas av lagkunniga, i annat fall kan vi gå tillbaks till tingen som fanns förr, där åldermän och bybor dömde utefter eget huvud och utefter släktskap eller främlingshat.