Google

Translate blog

fredag 3 februari 2012

Ylva Johansson försökte väcka ett liknöjt parti.

Socialdemokraterna är snart ett av de mindre partierna. Ingen fast ideologi finns.

Partiet måste vakna! Vad blev det av löftet att göra något åt fas 3?
Protesten lyckades få majoritet i riksdagen, men vad hände sedan?
Varför följdes inte frågan upp, då löftet av moderaterna att ta upp frågan under hösten, aldrig blev av. Varför fortsatte inte protesten?

Svaret är liknöjdhet och stora svårigheter att få partiet att fungera, både inåt och utåt.

Varför accepteras utförsäkringen? Varför accepteras att skattekraft efter inkomst, oberoende av var denna inkomst kommer ifrån, så kallade bidrag eller lön, ska vara högre för de utan arbete?

Varför accepteras stigmatiseringen av svenska folket i ”vi och dom”?
Frågor socialdemokraterna som parti är satta att protestera mot.
Det började hända saker när protesterna kom våren 2011 - partiet ökade i popularitet. Men sedan lyckades media hitta partiledarens akilleshäl och smutskastade denne och då gick luften ur partiet.

Kan partiet väckas? Svaret är negativt. Partiets siffror dalar och chockar ner partiet till ett handlingsförlamat parti som inte hörs och syns. Det enda som hördes det senaste halvåret var Juholts vara eller inte vara.

Kan den nye partiledaren få partiet att agera igen?