Google

Translate blog

söndag 5 februari 2012

Sänkt matmoms ansåg moderaterna viktigare än att stoppa fas3 och utförsäkringen.

Men som vi alla visste eller trodde oss veta, så blev det ingen sänkning av priserna på de flesta håll. Det blev bara en möjlighet att få mer pengar i restaurangägarnas fickor. Och det fick till följd att priserna inte höjdes så mycket i år. Subventionerna från moderaterna och dess lakejpartier fick avsedd effekt.

Mindre i statskassan och därför en ursäkt till att inte höja ersättningen till arbetslösa, på grund av för dåliga statsfinanser och löftet att få igenom ett nytt jobbskatteavdrag.

Ryktet säger att Mac Donalds är ett av de företag, ett multinationellt amerikanskt bolag, som stöttar moderaterna och dess lakejpartier ekonomiskt. Då är det inte konstigt att detta företag sänker sina priser på sina restauranger. De önskar ju bekräfta moderaternas ekonomiska politik, stora amerikanska intressen finns, för att Sverige ska få behålla sin segregationsregim.

En amerikanisering av Europa har ju gjorts länge, och Sverige är ett lätt land att påverka i vår tid. Här reagerar ingen på segregation av folket, varken de som ser detta eller de som upplever detta. De svenskar som idag finns är sömniga och ointresserade av något annat än sig själva.

Att demonstrera är främmande för dem, om de ens tänkt tanken. Det var något man gjorde på föräldrarnas tid eller generationen innan dessas, tänker de ungdomar som växt upp idag och inget annat samhälle har att jämföra med än Herr Reinfeldts.

Men vad ska nästa steg bli i segregationsprocessen? Billigare läkarvård för de med arbete? Billigare tandvård för de med ett arbete? Lägre matmoms för de som har ett arbete? Vi får se, inget är omöjligt idag.