Google

Translate blog

torsdag 9 februari 2012

Varför ska fler tjäna pengar på samma arbete? Bort med bemanningsföretagen, vi hade det bättre utan dem!

Varför behövs bemanningsföretag idag?
Varför gick det förr lika bra utan dessa bolag? Har det blivit fler arbeten, förutom de arbeten som de har som driver dessa?

Nej! Det enda som hänt är att människor först ska anställas av dessa bolag för en viss summa, sedan ska dessa bolag hyra ut dessa människor för en högre summa, annars skulle det inte bli lönsamt att hyra ut personal.

Vem som ska betala för denna fördyring är de företag som hyr, och den som får mindre betalt än om de varit anställda direkt av ett företag, är de som hyrs in.

Det finns ingen ekonomi i detta, mer än för uthyrningsföretagen. Visst, de som hyr slipper LAS och först in först ut med mera av arbetslagar. Men hade det då inte varit bättre att ändra i dessa lagar och stoppa uthyrning av människor?
Jag anser det. Vänsterpartiet vill förbjuda eländet och jag stöttar detta till 100 %.

Det försvårar även många människors möjlighet till arbete, då uthyrningsföretag har sina favoriter, och därmed gör att företag inte kan välja efter eget huvud.

Det finns även uthyrningsföretag som enbart väljer studenter, unga akademiker, industri o.s.v, vilket får en sorteringseffekt.