Google

Translate blog

fredag 10 februari 2012

Elpriser utan kontroll blir resultatet av ytterligare en ny segregation av Svenskarna.

8000 kr är skillnaden mellan den dyraste och den billigaste kommunen då det gäller den årliga kostnaden på ett likvärdigt boende.

Kan detta ses som ett Sverige av rättvisa och lika värde?
Knappast, det är resultatet av medlemskap i EU och moderaternas privatiseringsiver.

Kaos! Ett ytterligare segregationsinstrument, denna gång svårt att förstå då det inte drabbar sjuka och arbetslösa, utan istället segregerar utefter boendeort.

Men någon slags meningsfullhet finns det säkert i moderaternas agenda även här. Tyvärr ser jag den inte, eller kan ta fram meningen eller en trolig mening med denna el-segregation. Det enda jag kan se är att det ska vara fritt att ta ut vilka avgifter som helst, var man vill.

Men kan det vara så naivt och omoget? Kanske, moderaterna förvånar inte med sin politik. Men på vilket sätt kan de ropa ut mantrat arbetslinjen som mål och anledning, i förhållande till elmarknadens avgiftskaos?

Sedan kommer en annan fråga, vad ska vi med kärnkraften till?
Verken står ju oftast stilla.