Google

Translate blog

lördag 11 februari 2012

Fas 3 ska nu börja kallas sysselsättningsfasen. Låter väl finare - och fas 3 glöms bort. Fas 3 ska nu börja kallas sysselsättningsfasen. Låter väl finare - och fas 3 glöms bort.

Vad hände efter protesten mot fas 3 i riksdagen? Moderaterna skulle ju ta upp frågan under hösten. Jag har väntat och väntat och nu har jag förstått att något verkligen hänt.

Fas 3 begreppet togs bort i agendan, istället ska det mer neutrala begreppet ”sysselsättningsfasen” användas. Det låter trevligare, men är samma sak. Och protesten mot fas 3 kan nu läggas åt sidan i och med namnbytet.
Fas 3 finns inte längre hos moderaterna. Och en ny protest, denna gång mot ”sysselsättningsfasen” är inte på gång.

Att byta namn på en avskyvärd sak gör att denna får en ny betydelse i folks medvetande, att det sedan regelmässigt är samma sak är betydelselöst.

Vid en eventuell protest mot denna åtgärd byter säkert moderaterna namn på den igen, så är det problemet löst. Opposition mot åtgärden finns inte idag, så moderaterna kan vara trygga.

Jag undrar bara vad utförsäkringen skulle kallats idag, om det blivit en majoritet i rikdagen mot denna åtgärd? Men det blev det aldrig.