Google

Translate blog

söndag 12 februari 2012

Hemlöshet är ett av moderaternas och kristdemokraternas segregationsinstrument för att plåga arbetslösa och sjuka.

Uteliggarnas antal har minskat, men fastän de är få anser inte staten eller kommunen att de har råd att ge tak över huvudet för dessa få som finns kvar.

Pengarna ska gå till arbetslinjen anser Reinfeldt, inte till de som hamnat utanför arbetsmarknaden.

Men antalet bostadslösa har ökat. Nog är det att satsa på den älskade arbetslinjens mantra, att bygga fler bostäder? Och då skulle lägenheter finnas för bostadslösa, eller hur? Om dessa inte har arbete så bör väl det sociala kunna betala för dessa olycksbröder och systrar, som ingen bostad har.

Det är ju i de flesta fall moderaternas politik som hindrar att dessa kan betala sin hyra. De är kanske utförsäkrade från sjukersättning eller troligen arbetslösa som fått sin ersättning sänkt, genom den nästintill religiösa tron på arbetslinjens mantra, vilken egentligen fått till resultat att vi har en stor och hög arbetslöshet med fler och fler långtidsarbetslösa.

Har Sverige råd med en hög skattelättnader i form av jobbskatteavdrag och sänkt moms för pizzerior och andra matställen, då har Sverige råd med att ge tak över huvudet för några tusen bostadslösa och några hundra utan tak över huvudet.

Om bara viljan finns.