Google

Translate blog

måndag 13 februari 2012

Så ska Sverige åter öka segregationen av arbetslösa - ännu mer.

Det ska bli en valfråga 2014 - och då ska hånet mot de med bidrag dras fram igen som motsättning till de som har arbete, vilka räknas ha högre människovärde och därför ska gynnas ekonomiskt.

Men redan nu diskuterades denna fortsatta segregation av arbetslösa i samband med budgeten 2013. Vi ska ha ett femte jobbskatteavdrag, mumlar Reinfeldt. Säkert blir det så. Vad som då händer är att de utan arbete med arbetslöshetsförsäkring segregeras än snabbare ekonomiskt och får det ännu svårare. De fyra jobbskatteavdrag som införts har gjort att de arbetslösa halkat efter ekonomiskt.

Vi ska komma ihåg att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen legat fast i många år nu, med undantag av att den sänkts till 65 % mot tidigare 80 %.
Inga höjningar av brytpunkten har gjorts på många år.
Ingen höjning görs efter basbeloppets höjning vid årsskiften.    
         
Ex höjs pension och bostadsbidrag med en basbeloppsberoende höjning varje år, beroende på inflation. Detta för att inte de med denna ersättning ska få en standardsänkning.

Även de med försörjningsstöd har denna automatiska höjning. Men inte de arbetslösa. Här sänks levnadsnivån - år för år. All ersättning är statisk. Och när då, utöver basbeloppshöjningar som inte fås av arbetslösa, även ytterligare ett nytt – femte - jobbskatteavdrag kommer, blir segregationen av arbetslösas ekonomi än värre.

Hur kan en statsminister som behandlar människor som skit om de inte har ett arbete, kunnat få en så stor härskara som ser upp till honom? I vår tid!