Google

Translate blog

torsdag 16 februari 2012

Fast vi jobbar längst i Europa vill moderaterna öka pensionsåldern.

Fast vi i Sverige arbetar längst upp i åldern av alla i Europa önskar moderaterna att vi ska arbeta än längre, och det fastän vi har den långtidsarbetslöshet som vi har.

Varför ska vissa arbeta längre, medan andra inte får arbeta alls?

Varför ska vissa arbeta längre när andra ska sitta av sin tid i fas 3, tills pensionen befriar dem från meningslösheten?

Varför har vi en så människofientlig politik?

Varför ska inte ungdomar först in i arbetslivet, innan det ens blir en diskussion om höjd pensionsålder?

Varför värderas alla människor inte lika idag?

Varför har segregationspolitiken fått sådant genomslag i Sverige?