Google

Translate blog

fredag 17 februari 2012

Skuggbudgeten skulle inte förändra mycket för långtidsarbetslösa.

Socialdemokraternas ledare anser i skuggbudgeten att arbetslösas ersättning ska fortsätta att urholkas, genom att nivån och brytningspunkten inte ska höjas, varken i kronor eller procent. Och inte heller höjas utefter basbeloppsändringar, som andra försäkringar gör.

Vilken skillnad är det då mellan moderaternas arbetslinje och denna? Ingen!

Fegheten har brett ut sig, det ses som svagt att hjälpa de svaga och utsatta. Protesten mot fas 3 fullföljdes inte, utan glömdes bort - eller ska glömmas bort - fast oppositionen här fick majoritet.

Istället byttes namnet till ss-fasen (sysselsättningsfasen)…