Google

Translate blog

måndag 20 februari 2012

Har ni inte läst artikeln så läs den! Detta är MUF - framtidens moderater.

Bort med alla skydd i arbetslivet för de unga är ett förslag som MUF framför. De har nu sett, liksom vi alla förstod långt tidigare, att sänkt lön och bidrag till arbetsgivare som anställer, inte löser arbetslösheten för unga.

Hur de lyckats övertyga varandra att det skulle vara en lösning är svårt att förstå. Arbetsgivare anställer när de behöver arbetskraft, så har arbetsmarknaden alltid fungerat. Man anställer inte för att få bidrag. Undantag, anordnare av fas 3 (numera SS-fasen). Men denna skamåtgärd har sin egen historia och är i första hand konstruerad för att nya företag ska kunna bildas och leva gott på andras olycka. Här produceras inget mer än apati.

Men det är annat att ta bort regler om arbetstid och sänka lön och anställningstrygghet ytterligare för unga, vilket moderaternas ungdomsförbund nu önskar. De framtida moderaternas förslag är inget som kommer att ge ett enda nytt seriöst arbete.

Vi har slavliknande arbetare, där papperslösa får arbeta med mycket låg lön eller ibland ingen alls, är det dit MUF önskar sända de ungdomar som inte arbetsförmedlingen lyckats leta upp jobb för?

Som man tolkar deras uttalande är det så. Vad som inte kommer fram idag är att livserfarenhet inte räknas, därför kan ungdomar i politiska partier komma med vilka idéer som helst, idéer som inte kan fungera men som ibland ändå realiseras.

Vi har vår nuvarande regims arbetsmarknadspolitik och dess utförsäkringsideologi som mycket starka exempel på hur det går när ideologi o teori förverkligas av de som aldrig varit långtidsarbetslösa, långtidssjuka eller arbetat i industrin eller varit företagare i tillverkningsindustrin.