Google

Translate blog

fredag 24 februari 2012

Var blev jobben av som skulle komma efter 40-talisternas pension?

Åter hör vi hur många jobb som kommer när 40-talisterna ska gå i pension. Många har nu pension av dessa, men inte har arbetslösheten minskat för det. Samtidigt kommer förslag att de ska fortsätta arbeta efter 65 år.

Dessa 420 000 jobb i välfärdssektorn, som man nu försöker inbilla människor kommer, är ett lika stort önsketänkande som man försökte påtala när de första 40-talisterna skulle gå i pension 2005.

Arbetslösheten är större idag än för några år sedan. Om 3 år har alla 40-talister gått i pension, utom de som fortsätter arbeta efter 65 år.
Tror någon verkligen att vi då har fått så många nya arbeten som nämns?
Privata vårdbolag minskar personaltätheten, skolor likaså.

Att några jobb måste ersättas de närmsta åren när människor går i pension är lika klart som att det gjorts så i alla tiden och även sedan 2005.
Men arbetskraftsinvandring, födelse och rationaliseringar har ersatt en del av dessa pensionsavgångar, vilket är en anledning till att arbetslösheten inte minskar.