Google

Translate blog

lördag 25 februari 2012

Angiveristaten är här. Känns mönstret igen från 1930-40 talets Europa?

Sajt uppmanar människor att infiltrera samhället där man kan få möta papperslösa flyktingar och sedan ange dem.

Så gjorde nazisterna i Tyskland för att hitta judar. Lockade allmänheten att angiva.

Är detta något allmänheten ska göra? Ange för angivandets egen skull
utan en tanke på hur de som anges drabbas?

Vi har lagar och dessa ska följas. Poliser ska utreda och göra det som åsätts dom. Men när allmänheten agerar som infiltrerare är motivet ofta politiskt.
Det är skillnaden mot polisens agerande, vilket är agerande efter lag och inte politiskt ställningstagande.

En polis ska agera neutralt, en privatperson gör knappast detta. Denne önskar hämnd eller njutning av sitt agerande. Många gånger - som i detta fall - är det personer som agerar i angiveri som har starka politiska åsikter, i detta fall främlingsfientlighet och då är våld nära.

Nej, lämna polisens arbete i fred! Leta inte efter sätt att agera av politisk övertygelse i fall där människor kommer till korta. Visst kan man anmäla, men leta inte efter fall att anmäla genom att agera som falsk vän för att få denna möjlighet.