Google

Translate blog

söndag 26 februari 2012

Åldersgränsen 67 år prövas av EU-domstolen.

Det handlar om att det finns ett fåtal som önskar fortsätta att arbeta efter 67 års ålder och ser sig som åldersdiskriminerade om de tvingas sluta vid 67.

Frågan jag ställer mig då är, varför de ska få rätt att ta upp en plats på arbetsmarknaden när de lagligt har rätt till pension?

Varför de genom sitt fortsatta arbete ska få hindra att en yngre - som behöver ett arbete - inte får detta, utan istället tvingas leva på en låg ekonomisk ersättning, genom a-kassa eller försörjningsstöd?

Ska då äldre inte få arbeta? Jodå, om de önskar detta, men inte som anställda.
Då får de öppna ett eget företag och förhoppningsvis i detta få så mycket arbete att de kan bli arbetsgivare.

Självklart ska alla äldre med eget företag få arbeta hur länge de önskar. Dessa ger arbete till anställda och är inte proppar på arbetsmarknaden som hindrar arbetslösa till ett arbete genom att inte pensioneras.

Arbetsgivare är istället de som har arbeten för andra, och när en äldre arbetsgivare går i pension finns risken att deras anställda blir arbetslösa, om arbetsgivaren inte hittar någon som kan ta över eller inte vill att deras företag ska leva vidare vid deras avgång.