Google

Translate blog

måndag 27 februari 2012

Jagar media nu efter oegentligheter i Löfvens bakgrund, likt de gjorde i Juholts?

Hur länge dröjer det nu, innan de grävande journalisterna hittar något för att ge Löfven en dålig dager? När startar klappjakten och vart kommer den att leda?

När han tillträdde hade han, som icke riksdagsledamot, inte rätt att - som partiledare - delta i riksdagsdebatterna. Inte ens partiledardebatterna fick han delta i som det såg ut vid tillträdet.


Rena Grönköping från första stund alltså.

Så såg det ut när Sverige fick en ny socialdemokratisk partiledare.