Google

Translate blog

tisdag 28 februari 2012

Telias troligen dolda agenda.

Varje gång det stormat dröjer det allt längre innan det fasta telefonnätet lagas. Kan det finnas en agenda hos Telia att de önskar gå över helt till mobil telefoni?

Genom att locka människor i glesbygd och de utanför de stora tätorterna att övergå till mobil telefoni, blir med tiden de fasta ledningarna överflödiga.

Jag är säker på att detta ställningstagande och denna agenda finns hos Telia. Man vill bli av med det fasta nätet.

Men det mobila nätet är inte lika lätt att använda på alla platser i landet, det finns många platser där det fungerar dåligt eller inte alls.

De fasta är säkrare om det bara hålls i skick. Förr var det självklart att alla skulle ha el och ett telefonnät, var i landet de än bodde. Idag bestämmer Telia vilka som kan fortsätta att ha ett telefonnät som fungerar.

Var det bättre förr? Ja, i detta fall var det bättre. Då styrde statliga beslut att alla skulle få samma möjligheter.

Idag styr staten snart inget annat än vilka som ska få möjlighet till arbete eller sjukersättning och vilka som ska lämnas utanför de maskstungna trygghetssystemen.