Google

Translate blog

fredag 2 mars 2012

60 % av svenska folket anser att arbetslösa och sjuka ska ha ett svårt liv.

Sex av tio vuxna svenskar har fördomar mot arbetslösa och sjuka. De har därför stort förtroende för moderaterna och dess ekonomiska politik.

De ser ner på de utförsäkrade och arbetslösa och anser att de ska klara sig bäst de kan. Ju lägre ekonomisk standard dessa får, desto friskare och mer arbetsföra blir de - enligt jobblinjen. Ju lägre ersättning en arbetslös har, desto fler arbeten kan denne ”välja och vraka mellan” för arbetslöshet löses genom att den arbetslöse får en mycket låg ekonomisk ersättning - enligt moderaterna.

Tron att så är fallet delas av sex av tio svenskar.

Att all statistik visar motsatsen vill man inte se. Istället väntar man med spänd förväntan på nästa jobbskatteavdrag. Att de sjuka och arbetslösa i stor majoritet inte stöttar moderaterna, ser man inte som att de har det svårt, utan som att de är lata och vill ha bidrag istället för arbete.