Google

Translate blog

lördag 3 mars 2012

Kristersson hotar med skärpta sjukregler 2013. Det som nu först ändras är begreppen, inget annat.

Det blir, som jag skrev för ett tag sedan, inga förändringar bara en begreppsmässig förändring. Man bollar med begrepp men i huvudsak förändras inget. Det blir som med fas 3 på arbetsmarknaden, efter lång tid förändras begreppet fas 3 till sysselsättningsfasen (SS-fasen).

Begreppsförändringar kommer säkert. Men i praktiken och för den enskilde förändras inget. Läs artikeln som medföljer, den är flummig, men säger rakt ut att begreppsändringar är föreslagna, men mer blir det inte. Inga förändringar för de sjuka.

Vad som är än mer oroande är att ett helt nytt begrepp ska komma i januari 2013 för bedömning av sjukas arbetsförmåga.


Detta kommer säkert att än mer skärpa reglerna för att minska sjuktalet.