Google

Translate blog

söndag 4 mars 2012

Kristdemokraternas familjepolitik är inget för alla - bara för utvalda i jobblinjens agenda.

Här - som i alla andra frågor - tar detta så kallade kristna parti aldrig fram de familjer där en eller två är utförsäkrade eller arbetslösa.

Inte ett ord om deras villkor och hur detta ska förbättras. Varför?
Självfallet för att partiet ingår i moderaternas jobblinjepolitik, där enbart de med ett arbete räknas.

Kristdemokraternas familjepolitik är därför - likt jobblinjen - en segregationspolitik och ska ses som detta. Alla familjer räknas inte som intressanta och ska inte ha det bättre. Bara de där båda är friska och har lyckats få ett arbete ska räknas.

Resten bryr sig kristdemokraterna lika litet om som moderaterna och dess andra ja-sägande partier i alliansen.