Google

Translate blog

tisdag 6 mars 2012

Det är de utan arbete och de sjuka som behöver stöd, inte tvärtom, de med arbete och de friska.

Idag får de medarbete stöd i form av jobbskatteavdrag. Läs moderaternas politik direkt från deras hemsida och du får svart på vitt vilka de stöttar. Inte är det de sjuka - de utförsäkras, inte är det de arbetslösa - de placeras i förvaring i fas 3 utan stöd. Man blir illamående när man analyserar hur de uttrycker sig och hur deras politik snedfördelar och ger fördomar mot de svaga.

Moderaterna har fått begreppen bidrag och bidragstagare att framstå som skymford. Ord med mycket negativ klang, fulla av förödmjukelse och utpekande. Detta i sin tur har fått människor att se ner på de som är tvungna att leva av bidrag, på grund av sjukdom eller arbetslöshet, egentligen är det inte bidrag utan en försäkring som då utfaller, arbetslöshetsförsäkring eller sjukförsäkring.

De som får detta är redan segregerade och genom det negativa, fördomsfulla beteende moderaterna gett svenska folket mandat att använda och tycka mot de som uppbär försörjningsstöd, arbetslöshetsersättning och sjukförsäkring, ses de som mottar detta som arbetsskygga parasiter och själva har de - genom att behandlas som skit - blivit folkskygga och i många fall har de gett upp!

Kontentan av ”arbetslinjens” förespråkande av att nedvärdera personer utan arbete har därför fått som effekt, att allt fler av de som uppbär ersättning tagit sina liv. De har slutat tro på sig själva och därmed slutat försöka göra något åt sin hopplösa situation.

Arbetslinjen i sig har skapat färre arbeten. Knäckt arbetslösa och beviset på detta är bland annat att långtidsarbetslösheten ökar.