Google

Translate blog

fredag 9 mars 2012

Nu har fas 3 lagts ner och kallas istället sysselsättningsfasen/SS-fasen.

Detta blev resultatetnär protesterna var för starka mot fas 3. Man beslutade om ett namnbyte, några protester mot sysselsättningsgarantin finns nu inte.

Fas 3 och sysselsättningsgarantin är annars samma sak.

Man har bara bytt namn på eländet. Snart förkortas det till SS-fasen, då blir det lätt att ironisera över det, med ex Arbeit macht frei. Arbete ger frihet.


Så jobbar moderaterna. Snart kommer nog utförsäkringen också att få ett annat namn, om protesterna mot detta skulle få fart igen.

Efter den begreppsförändring som blev det enda resultatet av protesten, vilket inte förändrade något, har vi nu att se framemot en skärpning av reglerna den 1 januari 2013.
Var det detta som var meningen?