Google

Translate blog

tisdag 13 mars 2012

Bra rutet mot herr översittare Reinfeldt.

Reinfeldt - likt många andra som anser att dennes livssyn är bra - lever i en verklighet som finns enbart för de priviligerade.

De friska och de med kontakter, som utan problem kan få arbete, om de vill byta det arbete de redan har.

De kan inte förstå att inte alla människor är friska nog för att arbeta, eller kan få ett arbete genom sina kontakter.

Att det finns människor som inte har några kontakter på arbetsmarknaden är oförståeligt för dessa moderatanhängare, och ändå mer konstigt i Reinfeldts egen lilla värld och verklighetsuppfattning.

Genom att inte kunna förstå att livet inte är likt för alla förutom arbetsuppgifter och inkomst, gör att en ideologi likt den segregationsideologi moderaterna för i form av sin ”arbetslinje” får de priviligerade att tro, att mindre ekonomiska bidrag kan göra att människor använder sina kontakter för att få arbete.

Vi ser det även i Reinfeldts utspel om att människor i 50-årsåldern kan få arbete om de omskolas, för att sedan arbeta 20 år till…

Det måste vara tryggt att ha en sådan tro på en verklighet - som få delar - som den Reinfeldt har. Att ändå herrar och damer i alliansen sitter med makten beror enbart på att de som arbetar är tacksamma för att få regelbundna skattesänkningar - och majoriteten har ett arbete.