Google

Translate blog

torsdag 15 mars 2012

Arbetsbluffen färre i sysselsättning döljs av alliansens arbetslinje

Man påstår att det har blivit 200 000 fler i arbete sedan 2006 men bakom dessa siffror döljer sig följande. I september 2006 var 4 460 200 personer sysselsatta att jämföra med 4 660 900 i september 2011, det ger en sysselsättningsgrad på 66,1 respektive 65,8 procent.

Bluffen ska ge mandat för arbetslinjen. Men man räknar inte med att sysselsättningen minskat utan ser bara på att fler arbetar.
För att visa på ett mer förståeligt exempel. Om vi är 100 personer 2006 och 10 procent av dessa inte har arbete är det samma sak som att 90 personer har ett arbete och 10 inte har det.

Sedan ökar dessa 100 personer i arbetsför ålder med 10 personer till 2011 och nu finns 110 personer samtidigt är 92 personer i arbete vilket innebär att två personer fler i arbete nu mot 2006.

Det är nu alliansen slår sig för bröstet och påstår att fler arbeten skapats fler är i arbete. Men av de som nu är 110 personer är inte längre 10 arbetslösa utan 98 personer och vilken människa som helst förstår då att arbetslösheten ökat i befolkningen.

 En befolkning är inte statisk den förändras över tid och det är mot denna arbetslösheten ska ses inte mot siffror av arbete utan hänsyn till befolkningens antal.