Google

Translate blog

fredag 16 mars 2012

Kärnkraften avvecklar sig själv.

Nu diskuteras ett ev. nytt kärnkraftverk. För inte så länge sedan diskuterades takten i kärnkraftsavvecklingen.

Sanningen är att kärnkraften avvecklar sig själv. Det svenska samhället använder mindre och mindre kärnkraft då reaktorerna oftast ligger nere den kalla årstiden, för underhåll mm.

Detta är säkert uträknat av bolagen för då kan de höja elpriset då vi får importera el och då blir kontrollen av priset svår att hålla reda på för konsumenten. Ringhals ligger i spetsen av avvecklingen, när fungerade alla reaktorerna en vinter där senast?

Kärnkraften är för dyr i Sverige då den inte fungerar. Vi har snart ingen annan än en stillastående kärnkraft som kostar. Lägg ner den helt, det blir billigare och detta beslut kommer troligen i framtiden. Staten har börjat reagera på allt stillastående.