Google

Translate blog

söndag 18 mars 2012

Socialförsäkringsministern är kall som stål i sin syn på sjuka.


Här tas inte hänsyn till att det nuvarande systemet resulterat i många människors självmord eller att majoriteten i riksdagen önskar en återgång till en mänsklig bedömning av arbetsförmåga.

Nej, säger Kristersson, vilken säkert valts ut till sin uppgift som minister utifrån sin känslokyla. Vi kan säkert hitta på ett bättre system till valet 2014 säger han, och har - som den han är - ingen tanke på, att under tiden krossas många människor ekonomiskt och många tar sitt liv i förtvivlan, på grund av denna syn på sjuka som denne minister har. Numera vet vi även att denna förändring troligen kommer redan 2013 och innebär en ytterligare skärpning av reglerna - inte en uppmjukning.

Att opponera sig mot moderaternas politik är som att kasta sten på en betongvägg, oberoende av om man får hela riksdagen med sig så händer inget.

Är detta demokrati? Mitt svar är NEJ!