Google

Translate blog

torsdag 22 mars 2012

Arbetarparti mot bluff-arbetarparti som borde kallas arbetsparti

Ett arbetarparti är ett parti som värnar om de svaga och de som klassiskt sågs som de lägst betalda arbetarna. De som utnyttjades ekonomiskt av arbetsgivare, vilka utnyttjade deras arbetskraft.

Socialdemokraterna kom till makten genom att arbeta för förbättring av de sämst ställdas förhållanden. De med lägst lön, dåliga arbetsförhållanden och de sjuka och fattiga.

Så hoppas jag de gör även idag, alla svenskar ska ha en dräglig tillvaro och inte ses ner på vid arbetslöshet eller sjukdom.

Sedan har vi fått moderaternas nya ”arbetarparti” som är ett hån mot alla som inte har en anställning. Här sänks levnadsstandarden för de som inte har en arbetsgivare eller är företagare - från dålig ekonomi till katastrofal.

Allt har fått mandat genom att muta de med arbete med regelbundna skattesänkningar.

Detta sätt att se på människor är en skam och att kalla sig arbetarparti är en skam, då det handlar om stigmatisering och utsortering i ”vi och dom”. De med och de utan arbete och människovärdet utefter detta.